Riadenie kvality a technológií

 

Tým, že Hydroflex s.r.o. vlastní osvedčenia pre používanie materiálov a technológií spoločnosti , musí dodržiavat pravidlá stanovené výrobcami používaných materiálov, ktorými je aj kvalita uskutočňovaných prác. Kontrola kvality sa začína už pri vstupe spoločnosti na trh, a to:

  • obhliadkou miesta výkonu predpokladaných prác
  • spoločným návrhom realizácie danej zákazky výrobcu materiálov a spoločnosti Hydroflex
  • Po odsúhlasení návrhu hlavným technológom výrobcu, hlavným technológom firmy Hydroflex, zašle návrh spoločnost Hydroflex ako ponuku o dielo investorovi. Po kladnom vyjadrení investora je následne prebrané stavenisko za účasti
  • technológa stavieb spoločnosti Hydroflex
  • technológa výrobcu
  • stavebného dozoru investora
  • stavbyvedúceho spoločnosti Hydroflex

Začiatok realizácie stavby je zapísaný v stavebnom denníku. Pravidelné zápisy vykonávajú spoločne do denníka všetky zúčastnené strany a pri každom začatom technologickom postupe aj technologický dozor výrobcu používaných materiálov. Ten zároveň počas celej stavby kontroluje pracovníkov f. Hydroflex a dozerá na dodržiavanie technológii a technologických postupov. Náročnost používania materiálov a technológií výrobcov používaných materiálov je tak vysoká, že materiály nie sú voľné predajné a poskytujú ich len certifikovaním kontraktom, ktorým je aj Hydroflex. Po ukončení prác je pri preberacom konaní vystavený preberací protokol a zárucný list, ktorého je súčastou aj zložka certifikátov o kvalite použitých materiálov.  Firma Hydroflex s.r.o. je vlastníkom certifikátu ISO 9001 - 2001 , Úrad pre varejné obstarávanie a certifikátmi od výrobcov materiálov pre používanie výrobkov na stavbách.

Niečo o materiáloch CEMIX

Pomôžeme Vám to vysušiť

05.03.2015 08:53
Pomôžeme Vám to vysušiť Cemix, s.r.o. ponúka občanom, ktorých objekty boli zasiahnuté povodňami v roku 2010, mimoriadnu cenovú ponuku na sanačné materiály, a to konkrétne na:   Odvlhčovací sanačný omietkový systém SUPERSAN - s možnosťou nanesenia aj na nevysušené murivo - jednoduchý - skladá...

Novinka v sortimente – Nivela PROFI

05.03.2015 08:52
Novinka v sortimente – Nivela PROFI Vážení zákazníci,  dovoľujeme si Vám predstaviť náš nový výrobok zo skupiny samonivelizačných cementových stierok – Nivela PROFI (260).  Stierka je určená na dokonalé vyrovnanie podkladov v interiéri v aplikačnej  hrúbke 3-15...

Novinky v sortimente Cemix v roku 2014

05.03.2015 08:51
Novinky v sortimente Cemix v roku 2014     Vážení zákazníci, dovoľte nám predstaviť nové výrobky, ktoré sme začlenili do sortimentu s platnosťou od 1.4.2013. Polymércementový poter 40 hrubý Na opravu dutín a výtlkov v poteroch a betóne až do hĺbky poškodenia...