BASF - biela vaňa

03.03.2015 13:09

Technológia bielej vane Masterflex®- hydroizolácie spodnej stavby

 
Prehľad produktov Biela vaňa – 
je názov používaný pre stavebné dielo, ktoré je vodotesné, vonkajšie steny, základové dosky i strop sú z vodotesného betónu, pričom nie je potreba žiadnej hydroizolačnej dodatočnej vrstvy. Funkcia bielej vane vyžaduje okrem vodotesného betónu aj zabudovanie špeciálneho tesnenia do pracovných a dilatačných škár. Ako tesnenia škár sa používajú PVC pásy, plechy, napučiavajúce pásy, injektážne hadice príp. ich kombinácia. 
Je dôležité, aby uvedený systém tesnenia škár bol kompaktný a uzavretý. Uvedená technológia umožňuje zásadne redukovať náklady na výstavbu klasickým postupom, t.j. ako niekoľkovrstvovú konštrukciu chránenú po celej ploche vodotesnou hydroizoláciou (stierkovou alebo pásovou), čo v konečnom meradle znamená nielen úsporu materiálových nákladov ale aj skrátenie doby výstavby.
 
1. Dilatačné škáry – 
vertikálna a horizontálna škára   
Atl.1 – Masterflex® 2000 D a DA  
Alt.2 – Masterflex® 3000 + Concresive 14212. 
2.Pracovné škáry - styk podlaha – stena, stena – strop, stena - stena  
Atl.1 – Masterflex® 2000 A a AA 
Alt.2 – Masterflex® 850  
Alt.3 – Mastreflex® 610 
Alt.4 – Masterflex® KAB 125/150 +Masterflex® Joint Tube  
Alt.5 – Masterflex® 900 + Mastreflex 801
3. Doplnková izolácia – tzv. kryštalická izolácia
4. Produkty na utesnenie dilatačných škár
 
Masterflex® 2000 - PVC pásy do škár 
PVC pásy do škár sa používajú v stavebníctve od začiatku druhej polovice 20. storočia. Priebežne dochádza k inováciám, ktorých výsledkom sú nové tvary či produkty vyvinuté ako kombinácie jednotlivých spôsobov tesnenia, spojené tak s vývojom nových hmôt, ako aj so zlepšovanou technológiou vodotesného betónu (SCC a HPC).
Výhody použitia Ich uloženie nie je ovplyvnené množstvom výstuže v betónových prvkoch a je možné významne znížiť náklady na montáž oceľovej výstuže. Nevhodným typom debnenia je pochopiteľne oceľové či oplechované debnenie.
Vnútorné pásy sa používajú v prípade podzemnej a zadržanej vody, v prípade voľnej vody v bazénoch, nádržiach, v ČOV a vodárňach, kanáloch a pod. Je možné ich použiť pri všetkých úrovniach zaťaženia vodou od nízkej až po vysokú hladinu.
Uzatváracie pásy sú typické zvlášť pre podzemné stavby, lebo zaisťujú pri svojej funkcii (zaistenie čistej funkčnej škáry) tiež opticky dokonalý finálny vzhľad škáry.
Správnu a funkčnú aplikáciu pásu je treba zaistiť: • správnym výberom vhodného pásu • konštrukciou z vodotesného betónu • správnym a presným umiestnením a fixáciou pásu; resp. dokonalým zvarením pásov • odborným zabetónovaním pásov Správny výber vhodného pásu Vonkajšie povrchové pásy je možné použiť proti zemnej vlhkosti, podzemnej a zadržanej vode napr. v pivniciach, v podzemných dopravných stavbách, oporných konštrukciách a pod., a to zvlášť pri nízkom tlaku vody.
 
 
Masterflex® 3000 - lepený tesniaci pás
Masterflex® 3000 - termoplastický elastomér - vysoko kvalitný tesniaci pás (rozťažnosť 600 %, prídržnosť na podklad > 3 MPa), určený na riešenia problémov, kedy ostatné riešenia nefungujú. Na podklad sa lepí špeciálnym lepidlom CONCRESIVE® 1421.
Vodotesné spojenia pásov sa robia jednoduchým termickým ohrevom teplovzdušnou pištoľou. Túto technológiu je možné použiť tiež pri realizácii prestupov, ohybov a zlomov (jednoduché nastrihnutie a nahriatie pásov zformovaných do potrebného tvaru).
Systém Masterflex®  3000 je možné v prípade potreby jednoducho chrániť pred mechanickým poškodením (izolačné dosky EPS a pod.). V prípade negatívneho tlaku nad 3 m vodného stĺpce je možné systém doplniť vhodnou podpornou konštrukciou (napr. pohyblivý oceľový plech).
Aplikácia • Utesnenie pracovných a dilatačných škár. • Utesnenie aktívnych a neaktívnych trhlín v betónoch. • Vodotesné utesnenie spojov pri napojovaní starých a nových konštrukcií. • Utesnenie škár medzi prefabrikátmi.
Oblasti použitia • Podzemné stavby (tunely, štôlne, podzemné garáže). • Bazény, jímky, nádrže, „biele vane“. • Objekty kanalizácií, ČOV, umývacie boxy. • Pivnice, strechy, balkóny, terasy (pružný aj pri nízkých teplotách, odolný voči prerastaniu koreňov).
 
Masterflex® 850 - 
butylkaučukový tesniaci pás Ide o pozinkovaný oceľový plechový pás s obojstrannou povrchovou úpravou - tesniacou hmotou z butylkaučuku. Celý pás je naviac obojstranne, povrchovo chránený pozdĺžne rozdelenou, sťahovacou silikónovou fóliou.
Butylkaučuková tesniaca hmota reaguje s časticami čerstvého cementového tmelu. Vytvrdnutý betón je vo finále pevne spojený s povrchom butylkaučku tesniaceho pásu. V pružnej vrstve butylkaučuku dochádza k pohlcovaniu pohybov, vzniknutých v dôsledku zmrašťovania betónu.
Výhody • ľahká a rýchla montáž • vzájomné spájanie jednoduchým stlačením • extrémne vysoká súdržnosť • nie sú potrebné žiadne spojovacie strmienky • spoje odolné voči tlakovej vode • dobrá súdržnosť s čerstvým cementovým tmelom • vysoká priľnavosť i pri nízkych teplotách
Rozmery dĺžka 2,0 m, šírka 150 mm, hrúbka 1,8 mm
V mieste presahu sa ochranná fólia odreže a na celej dĺžke sa odstraní
Spájanie pásov Masterflex® 850 Spojenie pásov sa ľahko vytvorí vzájomným stlačením butylkaučukových vrstiev k sebe. V mieste spojenia nie sú potrebné žiadne úchyty. min. 8 cm presah
 
Masterflex® 610 
je spoľahlivý tesniaci profil do pracovných škár. Môže byť vystavený účinkom tlakovej vody (50 m vodného stĺpca). Jeho funkcia je založená na akrylátových polyméroch, schopných ukladať vodu do vlastnej materiálovej štruktúry. Produkt po kontakte s vodou proporcionálne (v závislosti od množstva absorbovanej vody) zväčšuje svoj objem (napučiava). Vďaka tomuto napučiavaniu nastane v pracovnej škáre utesnenie kritického priestoru a to i voči tlakovej vode. Nepatrné posuvy v pracovnej škáre spôsobené napríklad zmraštením betónu alebo sadnutím konštrukcie, nemajú vplyv na funkčnosť utesnenia.
Princíp funkcie Pri kontakte s vodou napučiava Masterflex® 610 izotropne a pritom nedôjde k porušeniu homogenity polymérnej matrice. Protitlak vzniknutý vlastnou hmotnosťou stavebnej časti umožňuje kontaktné vyplnenie priestoru okolia pásu, čím nastane vynikajúce utesnenie pracovnej škáry. Schopnosť napučiavať si tesniaci pás Masterflex® 610 udržuje aj po vyschnutí škáry a pri ďalšom kontakte s vodou (pri priesaku do pracovnej škáry) opäť zväčší svoj objem a nastane opakované utesnenie.
Oblasti použitia • Pracovné škáry • Tesnenie montážnych škár pri kompletizácii prefabrikátov (napr. skruží) Vlastnosti a výhody systému • Jednoduchá a rýchla montáž a jednoduché detaily pri napojovaní. • Možnosť aplikácia aj na matne vlhký podklad. • Napučiavanie je reverzibilné (opakovateľné). • Nedochádza k starnutiu / únave materiálu ani po mnohých cykloch. • Chemicky neutrálny, neškodí životnému prostrediu. • Veľmi ťažko horľavý, odolný voči bezrozpúšťadlovým separačným olejom. • Oneskorenie napučiavania asi 3 dni po kontakte s betónovou zmesou.
 
Masterflex® KAB, Joint Tube - 
kombinované systémy Masterflex®  KAB - plastový profil s napučiavajúcim pásom na tesnenie pracovných škár.
Výhody použitia 1. Nie je treba betónovať rámček nad doskou, ani netreba upravovať výstuž na uloženie vnútorného pásu 2. Bezpečné utesnenie   - horná časť - vrúbkovaný horný profil  - dolná časť - napučiavajúci profil
3. Jednoduché, rýchle a bezpečné položenie   - vysoká vlastná stabilita  - balenie po 25 m - málo spojov  - malý polomer ohýbania v rohoch  - minimálna hmotnosť - 25 m = 25 kg  - bez ostrých hrán - bez možnosti zranenia
 
Masterflex® 900 - 
injektážne hadice do stavebných škár Masterflex® 900 je injektážna hadica určená na plánované utesňovanie stavebných škár v betónových konštrukciách s mnohoročnými skúsenosťami. Masterflex® 900 umožňuje jednoduché a vodotesné zhotovenie stavebných škár. 
Vlastnosti a výhody systému • Pracovná škára je trvale pod kontrolou. • V prípade priesaku vody možnosť niekoľkonásobne opakovanej injektáže, napr. akrylovými gélmi Masterflex®801. • Jednoduchá montáž. • Dodávka v kombi balení vrátane montážneho príslušenstva.
Montáž systému Masterflex®  900
 
Doplnkové produkty 
Dodatočná izolácia betónu Masterseal® 501 Špeciálna prášková cementová hmota, ktorej aplikáciou na vlhký podklad sa zaistí prerastanie systému do konštrukcie, čím sa vytvára tzv. kryštalická izolácia. Doba na dosiahnutie vodotesnosti je 5~7 dní, kedy treba zabrániť rýchlemu vysušovaniu.
Doporučené oblasti použitia: Konštrukcie na zadržiavanie alebo skladovanie vody : • vodné nádrže, veže a vodojemy, priehrady, kanály • bazény a čističky odpadových vôd • betónové potrubia Konštrukcie nezadržiavajúce vodu • suterény, pivnice, základy, kontrolné a výťahové šachty • mostovky, tunely a oporné múry • príbojové ochranné steny, móla, kotviská a pontóny
Izolácia dilatačných škár PCI Escutan® TF Špeciálna tesniaca hmota do škár pre čistiarne odpadových vôd, vodné cesty, mosty a výstavbu kanálov. Má vynikajúcu vodotesnosť a odolnosť proti tlaku vody v trvale mokrom prostredí do tlaku vody 2 bary (pri šírke škáry 2 cm). Chemicky odolná, proti radu kyselín, lúhov, tukov a olejov. Nemá studený tok, preto je odolnejší než asfaltové alebo dechtové hmoty. Je odolný proti mikroorganizmom. Vzdoruje tlaku koreňov, utesnenie nemôže byť preto koreňmi porušené.
 
Inteligentné riešenia pre každú stavbu Na stavbách i v priemysle sa denne stretávate s našimi produktami a špičkovými technológiami:
EMACO® – sanácie a oprava betónových a železobetónových konštrukcií MASTERSEAL® – stierkové izolácie proti vode, povrchová úprava konštrukcií MASTERFLEX® – tesniace tmely, injektáže proti vode MASTERFLOW® – presné zalievkové hmoty, montážne a fixačné hmoty MASTERTOP® – podlahové systémy pre priemysel a občiansku vybavenosť MBrace® – zosilňovanie konštrukcií uhlíkovými lamelami a tkaninami PCI® – lepidlá na obklady a dlažby, vodotesné izolácie, systémy produktov pre bazény wellness, kúpeľne a prírodný kameň PRINCE COLOR® – zatepľovacie systémy, tenkovrstvové omietky, farby, laky, lazúry, malty, štuky, vodotesné izolácie, lepidlá, škárovacie hmoty CONIDECK® – priamopojazdné a pochôdzne hydroizolačné systémy na báze strojovej alebo ručne aplikovanej polyuretánovej membrány CONIROOF® – strešné hydroizolačné systémy na báze polyuretánov CONIPUR® – striekané polyuretánové membrány na izoláciu mostoviek a chodníkov UCRETE® – podlahy pre potravinársky a farmaceutický priemysel GLENIUM® SKY – superplastifikátory pre transportbetón GLENIUM® ACE – superplastifikátory pre prefavýrobky RHEOFIT® – plastifikátory pre drobný betonársky tovar MEYCO® – urýchľovače pre striekaný betón