EC-CLEAN – ochrana zdravia a životného prostredia

05.03.2015 08:48

EC-CLEAN – ochrana zdravia a životného prostredia

Vybrané výrobky fy SCHOMBURG sú od dneška označené symbolom EMICODE EC1/EC 1PLUS nemeckej Spoločnosti pre emisne nezávadné materiály k pokládke (GEV). Stavebné materiály SCHOMBURG s označením EMICODE EC 1PLUS sú zárukou najvyššej bezpečnosti z hľadiska znečistenia vnútorného prostredia. Systém EMICODE je založený na presne definovaných skúšobných postupoch (komorových skúškach) podľa normy EN ISO 16000 a podlieha prísnym kritériám. Takto označené výrobky neobsahujú žiadne rozpúšťadlá a žiadne škodlivé látky. Viac o našom príspevku k dosiahnutiu vyššej energetickej účinnosti sa môžete dozvedieť z letáku, ktorý je k dispozícii.