Izolácie a opravy balkónov, lodžií a terás Systémové riešenie Prince Color®

03.03.2015 13:21

Izolácie a opravy balkónov, lodžií a terás Systémové riešenie Prince Color®

Hydroizolačná stierka Je veľmi dôležitou vrstvou, ktorá chráni spádový betónový poter pred nadmernou akumuláciou vlhkosti. Typickým prejavom absencie izolácie sú soľné výluhy, uvoľnenie či poškodenie dlažby, prípadne degradácia nosnej a spádovej vrstvy. Balkóny, lodžie, terasy Konštrukcie balkónov, lodžií a terás patria medzi najviac zaťažované miesta budov. Je to extrémne namáhaná plocha s veľmi malým sklonom a so skladbou vrstiev, ktoré sú navzájom pevne spojené – tzn. veľmi výrazne sa navzájom ovplyvňujú. Skladba musí byť preto zhotovená tak, aby bola schopná dlhodobo zvládať extrémne zaťaženia, ktoré na ňu pôsobia: veľké výkyvy teplôt (od -20 °C do +80 °C), vlhko (tlak vodných pár), mráz (rozmŕzanie, rozpínanie ľadu) a mnoho ďalších. To znamená, že funkčnosť balkónov, lodžií a terás závisí hlavne od voľby materiálov, ich správnej skladby a aplikácie.
 
Čo je nutné riešiť:
Skladba konštrukcie Skôr ako sa začne s realizáciou alebo opravou, je nutné na základe požiadaviek vhodne určiť skladbu, určiť, či ide o balkón alebo terasu, aká je nosná konštrukcia, ako bude riešené zábradlie, aké sú obmedzenia konštrukčnej výšky a pod. Vhodné oplechovanie Je dôležité zobrať do úvahy, že po oplechovaní je odvádzaná voda z konštrukcie balkóna alebo terasy. Preto by malo byť umiestnené čo najbližšie k hornému povrchu (pod dlažbou) tak, aby nedochádzalo k vnikaniu vlhkosti do spádovej vrstvy. Klasické oplechovanie nie je pre balkóny a terasy vhodné  (má nevhodne riešené kotvenie, spoje nedovoľujú dilatáciu a teplom dochádza k deformáciám). Na zaručenie dlhej životnosti celého systému je vhodné použiť systémové oplechovanie, ktoré všetky tieto nedostatky rieši.