Nový systém pre čerstvé betónové podklady

05.03.2015 08:45

Nový systém pre čerstvé betónové podklady

Betónové povrchy vytvárané bežnou technológiou potrebujú najmenej 4 týždne na preschnutie tak, aby zostatková vlhkosť umožňovala následnú pokládku dlažby.
Vďaka penetrácii proti vlhkosti INDUFLOOR-IB1250 je možné túto technologickú dobu skrátiť na 5 dní. Systém bol s úspechom použití v Swedish Hospital v Issaquahu neďaleko Seattlu. Na nosnú konštrukciu s rybinovými spojmi bola položená horná vrstva z betónu s vodným súčiniteľom 0,43. Už po 5 dňoch mal betón dostatočnú pevnosť a mohlo sa začať s prípravou povrchu otryskaním guľôčkami. Šiesteho dňa bola aplikovaná penetrácia INDUFLOORR-IB1250 po predchádzajúcom ošetrení trhlín. Bežné navlhčenie podkladu v tomto prípade nebolo potrebné, lebo vysoká zostatková vlhkosť betónu
„zaisťovala“ odparovanie vody cca. 5 g/m2/hod.
Už za 12 hodín po aplikácii INDUFLOORu-IB1250 bola plocha vyrovnaná liatym poterom SUPERCAP. Pomocou popísaného systému bolo len za 1 týždeň zhotovených 2 200 m2 podkladovej plochy, na ktorú sa pokladala finálna dlažba.