Prichádza revolúcia v kotvení

05.03.2015 08:59

Prichádza revolúcia v kotvení

Skrutka do betónu HUS3

dstavujeme HUS3: tretiu generáciu samorezných skrutiek do betónu.


HUS3 nastavuje latku na poli inovácií kotevných systémov. Kotevná skrutka dokáže preniesť rovnaké alebo väčšie zaťaženie ako prievlakové kotvy. Je schválená na opakované použitie a súčasne umožňuje dodatočné vyrovnanie kotevných dosiek pri inštalácii.

Jednoduché osadenie

Nastaviteľnosť

Opakované použitie

 
 
 
Rezné hrany zaisťujú kvalitné osadenie aj v tých najťažších podmienkach (opotrebované vrtáky, vysokopevnostný betón, výstuž v konštrukcii)
HUS3 je prvá upevňovacia skrutka s odskúšaným a schváleným postupom nastaviteľnosti počas inštalácie (ETA). Tým je umožnené vyrovnanie a natočenie kotevnej dosky bez vplyvu na odolnosť kotvenia.
Vďaka HUS HRG testeru jednoducho a rýchlo zistíte, či je skrutka HUS3 stále použiteľná. Ide o certifikovaný systém kontroly opotrebovania skrutiek.