Zálievkové hmoty BASF

03.03.2015 13:34
Podlievanie oceľových konštrukcií alebo konštrukčných prvkov z betónu je neoddeliteľnou súčasťou stavebnej praxe, zvlášť v ťažkom strojárstve a v energetike.
Straty pri poruchách či zničení zariadení alebo straty spôsobené výpadkom výrobných kapacít v dôsledku použitia nekvalitných zálievkových hmôt môžu byť značné.
 
Zálievkové hmoty Energetika, strojárstvo a oceľové konštrukcie
 
Zálievkové hmoty radu Masteflow®, ktoré by sme Vám radi v krátkosti predstavili sú dodávané v rôznych materiálových bazách, pre rôzne účely použitia. Najčastejšie používané sú cementové alebo epoxidové zálievky, príp. pre špeciálne aplikácie (napr. zálievky veterných turbín) sa používajú zálievky s oceľovým plnivom alebo polyuretánové zálievky (zálievky koľajových dráh). Technický poradcovia spoločnosti BASF Slovensko s.r.o. sú schopní na základe dlhoročných skúseností riešiť najrôznejšie požiadavky investorov alebo projektantov, navrhnúť a pomôcť s realizáciou pri takmer akomkoľvek prípade použitia. V oblasti energetiky je možné produkty radu Masterflow® využiť pri presnom zalievaní paroplynových turbín, kotlov, generátorov a iných zariadení, ktoré si vyžadujú presný chod bez vibrácií a stabilný , pevný podklad na ktorom sú uložené.
V oblasti strojárstva sa uvedené produkty najčastejšie využívajú pre podlievanie najrôznejších výrobných strojov, lisov, sústruhov a pod.
Uvedené zariadenia sa zvyčajne rektifikujú do presnej polohy pomocou rektifikacných skrutiek kotviacich daný stroj o základ, pričom toto spojenie je dôležité pre dlhodobé využívanie stroja bez prestojov a komplikácii. Takéto spojenie zabezpečujú práve zálievky radu Masterflow®. 
V oblasti oceľových konštrukcií je použitie zálievok veľmi široké, avšak používajú sa najmä pri rektifikácií a podlievaní oceľových stĺpov montovaných hál, oceľových dverných rámov a iných oceľových konštrukcií, ktoré musia byť pevne spojené so základom.