Zateplenie s BASF

05.03.2015 09:10

Zateplenie systémom BASF
Spoločnosť Izolácie stavieb s.r.o. má udelený certifikát TSÚS na realizáciu zatepľovacieho systému značky BASF.

 

                                                       

 

 

MultiTherm NEOKontaktný zatepľovací systém (ETICS) MultiTherm NEO je určený na dodatočné zateplenie novostavieb alebo existujúcich stavieb. Ako tepelný izolant sa používajú sivé platne (EPS 70 NEO) z expandovaného polystyrénu Neopor, výhradne od spoločnosti BASF. Použitie je z požiarneho hľadiska obmedzené požiarnou výškou podľa platných predpisov. Systém má veľmi nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti a tepelnoizolačné vlastnosti sú v porovnaní s ostatnými bežnými systémami cca o 20 % lepšie. Výhodou je nezameniteľná a garantovaná kvalita od spoločnosti BASF. Špeciálny význam má tento systém pri zatepľovaní nízkoenergetických a pasívnych domov, kde lepšie tepelnoizolačné vlastnosti platní umožňujú použitie menších hrúbok polystyrénu, s čím sú spojené nižšie náklady na kotevné prvky a oplechovanie. Pri realizácii sa využívajú doterajšie skúsenosti zo zatepľovania.

MultiTherm PKontaktný zatepľovací systém (ETICS) MultiTherm P je určený na dodatočné zateplenie novostavieb alebo existujúcich stavieb. Ako tepelný izolant sa používajú klasické biele platne (EPS 70 F) z fasádneho expandovaného polystyrénu. Použitie tohto systému je z požiarneho hľadiska obmedzené požiarnou výškou podľa platných predpisov. Výhodou systému sú nízke obstarávacie náklady, jednoduchá montáž vďaka nízkej hmotnosti a dlhodobé skúsenosti zo zatepľovania kontaktnými zatepľovacími systémami. Využíva sa na zlepšovanie tepelnoizolačných vlastností budov a pri odstraňovaní tepelných mostov.MultiTherm M-DKontaktný zatepľovací systém (ETICS) MultiTherm M-D je určený na dodatočné zateplenie novostavieb alebo existujúcich stavieb. Ako tepelný izolant sa používajú fasádne dosky z minerálnej vlny. Dosky majú v smere k podkladu pozdĺžnu orientáciu tepelnoizolačných vlákien. Systém nie je obmedzený požiarnou výškou. Zatepľovací systém sa používa pri požiadavke na vyššiu požiarnu odolnosť a vyššiu paropriepustnosť skladby zatepľovacieho systému. Vďaka týmto vlastnostiam sa navrhuje aj vo väčšine požiarnych stavieb. Pomocou kontaktného zatepľovacieho systému MultiTherm M-D sa dá bezpečne zatepliť konkrétny objekt a zlepšiť tak vlastnosti jeho obvodovej konštrukcie.

MultiTherm M-LKontaktný zatepľovací systém (ETICS) MultiTherm M-L je určený na dodatočné zateplenie novostavieb alebo existujúcich stavieb. Ako tepelný izolant sa používajú fasádne lamely z minerálnej vlny. Dosky majú v smere k podkladu kolmú orientáciu tepelnoizolačných vlákien. Systém nie je obmedzený požiarnou výškou. Zatepľovací systém sa používa pri požiadavke na vyššiu požiarnu odolnosť a vyššiu paropriepustnosť skladby zatepľovacieho systému. Vďaka týmto vlastnostiam sa navrhuje aj vo väčšine požiarnych úsekov stavieb. Pomocou kontaktného zatepľovacieho systému MultiTherm M-L sa dá bezpečne zatepliť konkrétny objekt a zlepšiť tak vlastnosti jeho obvodovej konštrukcie. Pri zateplení lamelami je možnosť umiestniť na fasádu aj ťažšie obklady alebo iné povrchové úpravy (po statickom prepočte).

  Viac tu: https://www.izolaciestavieb.sk/kde-nas-najdete/zateplenie/
Vytvorte si vlastné stránky zadarmo: https://www.webnode.sk