Prefabrikát pre stropné dosky

 

Použitie :

1)      premostenie otvorov pre prestup rozvodov

2)      zabezpečenie vysokej požiarnej odolnosti

3)      bezpečná prevádzka stavby

4)      jednoduchá aplikácia na stavbe

5)      nízka hmotnosť

6)      nízke obstarávacie náklady

Prefabrikáty z penobetónových materiálov sú vyrobené zo špeciálnych zmesí s prísad na báze prírodných materiálov firmy Gemite Inc. Ich  netoxické zloženie  ich predurčuje na široké použitie v rôznych priemyselných  a stavebných odvetviach . Využívajú  sa  hlavne v stavebníctve na preklenutie a zabezpečenie prestupov otvorov pre rôzne siete ako je kanalizácia, voda, elektrika a iné technológie. No najdôležitejším poslaním je ochrana priestorov pred požiarom. Zloženie materiálov v prefabrikátoch je nastavené tak aby boli dostatočne pevné v tlaku ale zároveň ľahko spracovateľné na stavbe. Pri realizácii otvorov nie je nutné používať ťažké vŕtacie stroje čo nielenže šetrí čas ale hlavne náklady na dodatočné utesňovanie. Jednoduchá výroba v celej škále rozmerov z nich robí jedinečný prvok stavebnej výroby ktorý vie zabezpečiť aj tie najnáročnejšie požiadavky investora

Certifikáty -

Požiarna odolnosť                    - EN 1365-1

Difúzny odpor                          - EN 12 572

Súčiniteľ tepelnej vodivosti        - EN 12 664

Skúška v tlaku                         - EN 12 572