Izolácie stavieb s.r.o.   -    Hydroflex  

 

Naše vedomie a myšlienky spoločnosti sa uberajú tam kde je cieľom  neustále zvyšovať kvality poskytovaných služieb, zvyšovanie odbornosti pracovníkov, produktivity práce tak aby primeranou cenovou úrovňou a kvalitou

poskytovaných služieb zastávala stabilné miesto na slovenskom stavebnom trhu.

Spoločnosť Hydroflex s.r.o. vznikla v roku 2002 so zameraním na výkon stavebnej činnosti v celej Slovenskej republike. Svojou veľkosťou sa naša firma radí medzi stredne veľké stavebné firmy. V priemere naša firma zamestnáva 30 pracovníkov v odboroch HSV, PSV, a dopravy.

Počas svojho pôsobenia na slovenskom trhu spoločnosť zrealizovala množstvo stavieb prevažne dodávateľským a pod dodávateľským spôsobom v oblasti komplexnej výstavby rodinných domov, priemyselných stavieb, obchodu a služieb ako aj mnohé rekonštrukcie jestvujúcich objektov. Dopravné kapacity a stavebné stroje okrem využitia pre vlastnú potrebu poskytujeme aj pre iných obchodných partnerov ako aj pre obyvateľstvo. Naša spoločnosť sa snaží o uplatňovanie nových technológií v praxi o čom svedčia certifikáty na rôzne stavebné technológie. V roku 2020 sa obchodná značka začleňuje ako samostatná divízia pod značku Izolacie stavieb s.r.o.

Niečo o materiáloch BASF

Zálievkové hmoty BASF

03.03.2015 13:34
Podlievanie oceľových konštrukcií alebo konštrukčných prvkov z betónu je neoddeliteľnou súčasťou stavebnej praxe, zvlášť v ťažkom strojárstve a v energetike. Straty pri poruchách či zničení zariadení alebo straty spôsobené výpadkom výrobných kapacít v dôsledku použitia nekvalitných...

Izolácie a opravy balkónov, lodžií a terás Systémové riešenie Prince Color®

03.03.2015 13:21
Izolácie a opravy balkónov, lodžií a terás Systémové riešenie Prince Color® Hydroizolačná stierka Je veľmi dôležitou vrstvou, ktorá chráni spádový betónový poter pred nadmernou akumuláciou vlhkosti. Typickým prejavom absencie izolácie sú soľné výluhy, uvoľnenie či poškodenie dlažby, prípadne...

BASF - biela vaňa

03.03.2015 13:09
Technológia bielej vane Masterflex®- hydroizolácie spodnej stavby   Prehľad produktov Biela vaňa –  je názov používaný pre stavebné dielo, ktoré je vodotesné, vonkajšie steny, základové dosky i strop sú z vodotesného betónu, pričom nie je potreba žiadnej hydroizolačnej dodatočnej...