BASF

 
  Hľadaj
 
Home >> O nás

 

V súčasnej dobe ponúka BASF Slovensko spol. s r.o., Divízia Stavebné hmoty svojim klientom z celého Slovenska viac ako 400 produktov, čo ju radí k popredným dodávateľom stavebných hmôt a špeciálnych systémov v stavebnej praxi.

Výrobky, systémy a technické riešenia spoločnosti BASF Slovensko spol. s r.o., Divízia Stavebné hmoty sú denne konfrontované s požiadavkami a prianiami najrôznejších užívateľov vo všetkých kútoch našej republiky, v najrôznejších výrobných, prevádzkových a klimatických podmienkach. V budovách rôznych typov a stavebných konštrukcií, podzemných alebo nadzemných nájdete špeciálne produkty našej spoločnosti, ktoré zlepšujú, chránia alebo udržujú váš svet, Vaše investície, Váš majetok. 
BASF SE neustále vkladá veľké investície do výskumu nových a do ďalšieho vývoja už existujúcich systémov. Náš prístup k Vám je založený na partnerstve, v ktorom sú Vaše potreby a požiadavky pre nás na prvom mieste.

Construction Chemicals

Please visit our websites.
 
Disclaimer Impressum Ochrana dát Copyright 2008 BASF SE
® – registrovaná ochranná známka skupiny BASF v mnohých krajinách sveta
BASFCC.Moss.Core.wsp 1.0.0.12 - S:24 T:3. 3. 2015 14:08:52