HILTI

PORTRÉT FIRMY

 

Spoločnosť Hilti ponúka globálnemu stavebnému priemyslu špičkové technológie. Výrobky, systémy a služby značky Hilti prinášajú profesionálnym stavebníkom inovatívne riešenie s mimoriadnou pridanou hodnotou. Sídlo Hilti Group sa nachádza v meste Schaan v Lichtenštajnskom kniežatstve.

Takmer 20 000 zamestnancov vo viac ako 120 krajinách dbá o blaho svojich zákazníkov a budovanie lepšej budúcnosti. Firemná kultúra je založená na integrite, odvahe, tímovej práci a záväzku.

Spoločnosť Hilti vyniká mimoriadnou inováciou, špičkovou kvalitou, priamymi vzťahmi so zákazníkmi a efektívnym marketingom. Dve tretiny zamestnancov pracujú v predajných organizáciách a v technickom zaistení priamo so zákazníkmi, čo predstavuje viac ako 200 000 kontaktov so zákazníkmi denne. Spoločnosť Hilti má vlastné výrobné závody a výskumné centrá v Európe a Ázii.

Svetovo pôsobiaca Hilti Group, založená v roku 1941, sa do dnešnej podoby vyvinula z malej rodinnej firmy. Od roku 2000 drží všetky akcie spoločnosti výbor Martin Hilti Family Trust, ktorý je od januára 2008 vlastníkom aj všetkých podielových listov spoločnosti Hilti Corporation. Tým je v dlhodobom horizonte zaistené ďalšie pokračovanie celoživotného diela zakladateľa firmy Martina Hilti.

Spoločnosť Hilti zastáva jasnú orientáciu na hodnotu a uplatňuje zásadu hodnoty pre zúčastnené subjekty. Integrácia záujmov všetkých partnerov firmy – zákazníkov, dodávateľov a zamestnancov – do vlastnej stratégie firmy a aktívne vedomie svojej spoločenskej a ekologickej zodpovednosti vytvára prostredie dôvery, ktoré umožňuje dlhodobý úspech spoločnosti.