CEMIX

 

Zo súčasnosti Cemix, s.r.o.

Spoločnosť Cemix, s.r.o. so sídlom vo Veľkých Levároch patrí medzi významných výrobcov suchých omietkových a maltových zmesí na slovenskom trhu. Na slovenskom stavebnom trhu pôsobí už 10 rokov. Svoju produkciu ponúka pod tradičnou a dlhodobo zavedenou značkou Cemix, známou nie len v SR, v Českej republike ale aj v rámci celého stredoeurópskeho trhu.

 

Cemix – výrobné závody

Produkcia suchých omietkových a maltových zmesí je realizovaná vo výrobných závodoch Veľké Leváre a Trebišov, ako aj v štyroch výrobných závodoch v Českej republike - Nová Ves nad Lužnicí, Studénka, Loděnice a Čebín. Závod Čebín navyše zabezpečuje produkciu disperzných materiálov (pastovitých omietok, fasádnych farieb, penetračných hmôt a stavebnej chémie).

 

 

Cemix - kvalita

Vo výrobe je realizovaný certifikovaný systém riadenia, kvalita výrobkov je pravidelne kontrolovaná v moderných laboratóriách a skúšobných ústavoch.

 

Cemix – sortiment

Sortiment stavebných hmôt predstavuje takmer 200 druhov balených a voľne ložených materiálov v produktových skupinách ponúkajúcich murovacie malty, omietkové zmesi, tepelno-izolačné a ľahčené omietky a malty, ušľachtilé štruktúrované minerálne a pastovité omietky, mozaikové omietky, ďalej lepidlá na keramiku a zatepľovacie systémy, škárovacie hmoty, cementové potery, liate podlahové hmoty, samonivelizačné stierky, sanačné a odvlhčovacie omietky, fasádne farby, penetrácie a v neposlednom rade stavebnú chémiu.

 

 

Cemix – systémové riešenia

Produkty značky Cemix sú ponúkané vo forme moderných systémových riešení umožňujúcich kvalitné riešenie potrieb súčasného profesionálneho stavebníctva, od hrubej stavby až po finálne úpravy. Spoločnosť sa ďalej zameriava na kvalitnú ponuku zatepľovacích systémov, ktoré spĺňajú tie najprísnejšie kritériá európskych smerníc, a spoločne s produktovou značkou LBCS špecializovanou na trendy moderných riešení súvisiacich s pokládkov obkladov a dlažieb, je naša spoločnosť schopná ponúknuť ucelený systém revitalizácie panelových domov.

 

Cemix – servis

Naši špecialisti Vám poskytnú široký servis ušitý na mieru podľa Vašich potrieb. V našej ponuke nájdete farebnú vizualizáciu fasád, sanačné analýzy, výrobu vzoriek, prospektový servis, riešenie stavebných detailov, školenia realizačných firiem a mnohé ďalšie služby. Nezabúdame ani na vývoj nových materiálov pre potreby inovácie stavebných riešení. 

 

Cemix - tím

Neoddeliteľnou súčasťou úspechu v oblasti ponuky a predaja našich výrobkov je kvalitní tím tvorený špecialistami na jednotlivé produktové skupiny. Zastrešením tímu je spoločnosť Lasselsberger, do jej medzinárodnej skupiny Cemix, s.r.o. patrí.